Basic Line modeller

Basic Line modeller

Produkt nr. Monteringspriser Produkt nr.  Monteringspriser
2 søjlet Autolift: Afbalanceringsapparat:
JA3200 Kr. 4200,- DWC Kr. 1000,-
JA3200T Kr. 4200,- DWC-2 Kr. 1000,-
JA4200T-C Kr. 4200,- DWC-3 Kr. 1000,-
    DWC-5.2 Kr. 1500,-
       
4 Søjlet Autolift:

Euro line modeller

JA3500F Kr. 5800,- 2 Søjlet Autolift:  
JA4000F Kr. 6800,- JA3500T-E Kr. 4800,-
JA5500F Kr. 6800,-    
  Saxlift:  
Donkraft: JA6500S-E  Kr. 4800,- 
JA1600J-OIL Kr. 500,-    
JA1600J-AIR Kr. 500,- 4 Søjlet Autolift:  
JA2000J-AIR Kr. 500,- JA5000F-E  Kr. 6800,-
  JA12000F-E Kr. 18800,-
Saxlift:    
JA2800S Kr. 3200,- Donkraft:  
JA3000S Kr. 3200,- JA2000J-E Kr. 1000,-
JA6000S Kr. 4800,- JA8000J-E Kr. 2500,-
JA6001S Kr. 4800,-    
  Dækapparat:  
Dækapparat:   DWB-10E Kr. 2500,-
DWB Kr. 1000,-    
DWB-1 Kr. 1500,- Afbalanceringsapparat:  
DWB-2.2 Kr. 2000,- DWC-10E Kr. 2000,-
DWB-3.2 Kr. 2000,-    
DWB-5 Kr. 4000,-    
DWB-6 Kr. 4000,-    
       
For ikke Jema Autolifte produkter ring for et uforpligtigende tilbud -> Jema Autolifte kan servicere og opsætte alle mærker lifte!

KRAV TIL INSTALLATION AF LIFTE

Click her for printbar version

Montage konditioner. 

Korrekt montering af din nye lift er utrolig vigtig for udnyttelsen af liftens kapacitet.
Det skaber stor tryghed i den daglige drift og minimerer driftsstop og udgifter til vedligeholdelse.
For at få størst muligt udnytte af servicepersonalet og dennes udstyr og for at udnytte arbejdstiden mest effektivt beder vi om at følgende forberedelser er foretaget.

Før montørens ankomst

Kontroller ved levering, at der ikke er transportskader. (Skade skal meddeles fragtmanden ved leveringen). Liften skal opbevares indendørs.
Bemærk: Gravearbejde, støbearbejde samt elinstallations arbejde er ikke omfattet af opstillingen. Ved evt. forlængelse af hydraulik og trykluftslanger tillægges beløbet for ekstra materialer.

Placering

Min. afstand til vægge og andre faste genstande 700 mm fra løftet køretøj. Frihøjde over søjler og hævet platform min. 2000 mm. (se liftens max. Højde + 2000 mm.)

Krav til gulv

Betonen skal være hærdet inden opstilling påbegyndes. (Minimum 14 dage)
Betonkvaliteten min. BN25. Tykkelse min. 200 mm med indstøbt rivenet 6015.
Gulvet skal være uden revner og skærefuger. Niveauforskel ved søjlers placering maks. 5 mm.
Værksteder med gulvvarme står selv for at arrangere med vvs firma hvor liften kan placeres uden at ødelægge gulvvarmen og Jema Autolifte A/S påtager sig ingen forpligtelse i forbindelse med ødelagt gulvvarme. Ved andre forhold omkring gulvet såsom skjulte vandrør, kloakering mm. Er det her også købers ansvar alene at sørge for at dette ikke er til stede hvor liften skal monteres.

Ved montørens ankomst

Den leverede lift skal være placeret i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet i original emballage. Gulvet skal være ryddet og der skal være adgang for montagevogn samt mulighed for afprøvning: 220V, 380V samt trykluft.

Installation

Elinstallation skal foretages af aut. Elinstallatør (ikke medregnet i opstillingsprisen). Rekvireres og betales af kunde.
Evt. tilslutning til trykluft foretages af montøren hvis luftudtag forefindes i umiddelbar nærhed.
(Fittings slanger og bolte faktureres særskilt).
Vi bruger normalt ekspansionsbolte til montering i ovennævnte gulv, størrelsen er afhængig af liftmodellen og er op til Ø18 mm. og længde 200 mm. (Der er op til 6 ekspansionsbolte i hver søjle).

Hjælp til opstilling

Til tunge elementer dvs. søjler, platforme, kørebaner etc. skal der være mandskab og truck til rådighed ved opstilling.

NB.

Såfremt ovennævnte punkter ikke er opfyldt kan liften muligvis ikke opstilles, og ekstra kørsel / timeforbrug vil blive debiteret kunden.

Efterspænding af ekspansionsbolte og efterjustering af wirer er ikke omfattet af garantien og vil blive faktureret hvis Jema Autolifte A/S skal udføre dette.

JEMA AUTOLIFTE A/S

CVR nr. 18 53 04 73

Industrihegnet 2, 4030 Tune, Danmark, Tlf. +45 48 18 03 00

www.jemaautolifte.dk – mail: info@jemaautolifte.dk

 

 

Kvikmenu

Jema Autolifte A/S
Industrihegnet 2
4030 Tune

Tlf. (+45)48180300

Email:
service@jemaautolifte.dk

Ã…bningstider:
Man - Tors 8:30 - 16:30
Fredag 8:30 - 14:00

CVR-nummer: 18530473


Kontakt


Jema Autolifte (C) 2015